Platforma liqLUX – kompleksowy system informatyczny dla podmiotów uczestniczących w procesach dystrybucji paliw płynnych

LIQLUX

Rodzina produktów liqLUX została opracowana z przeznaczeniem dla podmiotów uczestniczących w szeroko rozumianym procesie logistyki substancji płynnych ze szczególnym uwzględnieniem sektora paliwowego.
Grupa produktów oparta na doświadczeniach związanych z dystrybucją substancji niebezpiecznych, pozwala obsłużyć w szczególności procesy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa instalacji załadunkowych i rozładunkowych, kontrolą i zarządzaniem uprawnieniami oraz dostępami, harmonogramowaniem oraz kontraktacją jak również rozliczaniem dostaw.
Niebagatelne znaczenie mają również możliwości optymalizacji grafików dostaw, czasu załadunku oraz pracy poszczególnych elementów całego łańcucha dostaw.
Elastyczna i modułowa budowa pozwala na ciągłe rozbudowywanie rozwiązania o nowe funkcjonalności wychodząc naprzeciw rozwijającym się potrzebom firm logistycznych z sektora transportu drogowego jak i kolejowego. Przejrzyste konfigurowalne witryny dedykowane poszczególnym kategoriom uczestników procesu logistycznego zapewniają niezbędną ochronę danych poszczególnych podmiotów a jednocześnie nie przytłaczają niepotrzebnymi informacjami. Narzędzia liqLUX służą do wsparcia procesów biznesowych i technicznych całego łańcucha dostaw substancji płynnych.

LNG

CECHY SYSTEMU LIQLUX:

Intuicyjna obsługa

Modułowa struktura, zapewniająca elastyczną konfigurację. Dostęp do wszystkich funkcjonalności poprzez jeden spójny interfejs WWW. Pulpity do efektywnej wizualizacji danych konfigurowane przez użytkownika.

Szeroka skala

Architektura systemu umożliwiająca łatwe rozszerzenie zakresu użyteczności (nowi użytkownicy, zakres wprowadzanych danych).

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo zagwarantowane poprzez pewną i przemyślaną architekturę systemu oraz zaawansowane rozwiązania autoryzacji użytkowników.

Elastyczność

Możliwe wdrożenie dodatkowych rozwiązań w przypadku nowych wymagań.

Pełna kontrola

Rejestracja wszystkich aktywności systemu i użytkowników w jednym dzienniku zdarzeń.

Niezawodność

Dostępność i dokładność wyników dzięki wykorzystaniu nowoczesnych i sprawdzonych technologii.