Platforma gasLUX – kompleksowy system informatyczny dla klientów działających na rynku gazu

GASLUX

Rodzina produktów gasLUX została zaprojektowana dla klientów działających na rynku gazu jako operatorzy podziemnych magazynów (OSM), operatorzy sieci przesyłowych (OSP) i dystrybucyjnych (OSD).

 

gasLUX oferuje przejrzystość i elastyczność wszystkich procesów biznesowych i technicznych poprzez najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie zarządzania, monitorowania, symulacji i optymalizacji procesów. Modułowy i użyteczny system gasLUX pokrywa funkcjonalnie szeroki zakres obszarów, począwszy od marketingu, poprzez komercyjne i techniczne zarządzanie, skończywszy na rozliczaniu i fakturowaniu za zrealizowane usługi.

 

Rozwój oprogramowania gasLUX jest zgodny z głównymi trendami Europejskiego Zielonego Ładu. Elastyczna architektura rozwiązania pozwala na uwzględnianie zmian rynkowych, w tym na dynamiczny rozwój technologii wodorowych i biogazowych/biometanowych.

Magazynowanie Przesył Handel

GŁÓWNE CELE SYSTEMU GASLUX

CELE BIZNESOWE

CELE TECHNICZNE

CECHY SYSTEMU GASLUX:

Intuicyjna obsługa

Modułowa struktura, zapewniająca elastyczną konfigurację. Dostęp do wszystkich funkcjonalności poprzez jeden spójny interfejs WWW. Pulpity do efektywnej wizualizacji danych konfigurowane przez użytkownika.

Szeroka skala

Architektura systemu umożliwiająca łatwe rozszerzenie zakresu użyteczności (nowi użytkownicy, zakres wprowadzanych danych).

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo zagwarantowane poprzez pewną i przemyślaną architekturę systemu oraz zaawansowane rozwiązania autoryzacji użytkowników.

Elastyczność

Możliwe wdrożenie nowych rozwiązań w przypadku nowych wymagań.

Pełna kontrola

Rejestracja wszystkich aktywności systemu i użytkowników w jednym dzienniku zdarzeń.

Niezawodność

Dostępność i dokładność wyników dzięki wykorzystaniu nowoczesnych i sprawdzonych technologii.