Odkryj nasz autorski system LUXtrade - innowacyjne narzędzie do obsługi procesów biznesowych w Twojej firmie!

LUXtrade działa na rynkach energii elektrycznej, gazu, praw majątkowych, gwarancji pochodzenia, uprawnień do emisji CO2, zdolności przesyłowych i surowców.

SPRAWDŹ PROCESY BIZNESOWE WSPIERANE PRZEZ SYSTEM LUXTRADE!

Ewidencja umów i kontrahentów

Handel

hurtowy energią, gazem i produktami powiązanymi

Obsługa usług

grupowego bilansowania handlowego

Obsługa usług operatorstwa handlowego

Rozliczenia transakcji handlowych

Analiza portfela

Zarządzanie ryzykiem rynkowym i kredytowym

Obsługa dyspozycji

(mandatów)

Planowanie i optymalizacja

wykorzystanie aktywów wytwórczych od strony handlowej

Grafikowanie

Komunikacja

z Operatorami Przesyłowymi, Bilansującymi i Dystrybucjami na Rynku Gazu w Polsce i krajach ościennych

Komunikacja z Operatorami Sieci Przemysłowych (OSP)

w zakresie informacji handlowych na Rynku Energii w Polsce i krajach ościennych

Komunikacja z OSP

w zakresie informacji technicznych (ZOBT)

Raportowanie i analiza danych

Raportowanie

w ramach obowiązków REMIT i EMIR

LUXtrade zawiera moduły wspierające procesy biznesowe, skonfigurowane zgodnie z polityką organizacyjną oraz bieżącymi potrzebami i celami klientów, działających na zliberalizowanych europejskich rynkach energii elektrycznej, gazu oraz towarów powiązanych.

System LUXtrade składa się z kilkunastu, ściśle ze sobą powiązanych modułów, również w modelu usługowym - Software as a Service (SaaS), które mogą być wdrażane pojedynczo lub jako zintegrowana całość, w zależności od potrzeb biznesowych klienta.

OBSZARY DZIAŁANIA

LUXtrade jest narzędziem znajdującym zastosowanie w wielu gałęziach rynku – od planowania wytwarzania przez prognozowanie OZE, zarządzanie ryzykiem rynkowym czy obsługę handlu hurtowego i detalicznego i procesów rynku mocy, po komunikację z OSP, raportowanie i analizy.

WIĘCEJ

REFERENCJE

Szereg zakończonych z sukcesem wdrożeń systemu LUXtrade oraz liczne referencję od Klientów, potwierdzających wysoką jakość produktu oraz nasze zaangażowanie w jego rozwój.

WIĘCEJ

KONTAKT

Skontaktuj się z nami bezpośrednio:
sales_ree@ttst.pl
+48 603 602 459
lub skorzystaj formularza: