Zapoznaj się z naszymi kompleksowymi usługami w zakresie prowadzenia projektów i wdrożenia integracyjnych szyn i hurtowni danych

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia projektów wdrożenia integracyjnych szyn danych oraz hurtowni danych. W swoim portfolio projektowym posiadamy rozwiązania szyn integrujących wybrane systemy oraz platform integracyjnych obsługujących całe otoczenie systemowe w spółce.

Dostarczamy pełne rozwiązanie pokrywając wszystkie niezbędne obszary:

 

 

POGLĄDOWA STRUKTURA PRZEPŁYWU DANYCH

KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ SZYNOWYCH:

Zinwentaryzowanie, nazwanie i uporządkowanie danych, wyznaczenie referencyjnego źródła dla każdego zbioru danych

Wprowadzenie standardowego formatu wymiany oraz interfejsów służących do wymiany danych, umożliwienie wstępnej walidacji

Wyeliminowanie wielokrotnego pobierania, usunięcie potencjalnych duplikatów

Pełna kontrola i monitorowanie dostępu do określonych zbiorów danych i aplikacji

Ujednolicenie raportowania, wprowadzenie standardowych raportów cyklicznych