Projekty dofinansowane z UE oraz funduszy krajowych

Będąc w strukturze TT S.A. my, jako pracownicy TT-Systems, uczestniczyliśmy w wielu projektach dofinansowanych z UE.

16.04.2021

Projekt One Network for Europe (OneNet) współfinansowany z unijnego programu Horizon 2020.
Więcej

16.04.2021

Realizacja projektu w ramach Programu Bloki 200+ Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200MWe na podstawie Umowy o dofinansowanie 234/17/PU/1 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Więcej

10.12.2018

Projekt pt. „Opracowanie bazy danych oraz narzędzia do semantycznego poszukiwania informacji i zarządzania wiedzą w obszarze zaginięć i poszukiwania osób” Nr NCBiR DOB-BIO9/12/01/2018.
Więcej

29.03.2017

Rozwój zdolności echolokacji osób z dysfunkcją wzroku poprzez grę wykorzystującą dźwięki binauralne – projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Więcej

23.10.2012

System do zintegrowanej optymalizacji pracy podziemnych magazynów gazu – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.4.

04.04.2013

Opracowanie narzędzi informatycznych klasy Medical Intelligence wspomagających pracę placówki medycznej – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.4.

02.10.2012

EUREKA – System wspomagania współpracy biznesowo technologicznej – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8.2.1.

03.01.2012

SeeingAssistant – aplikacja wspomagająca osoby niewidome – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.4.

03.01.2012

Bioinformatyczny System Ekspercki w Onkologii – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.4.

03.01.2012

Wdrożenie immunologicznego optymalizatora procesów przemysłowych SILO II – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 4.3.

03.01.2012

Service Link – Udoskonalenie usług serwisowych i zarządzania procesów Informatycznych w standardzie ITIL v3 – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 4.3.

03.01.2012

Wdrożenie technologii PLM – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 4.2.