Kompleksowe usługi przyłączania magazynów
energii do sieci

Odkryj nowoczesne rozwiązania wspierające funkcjonowanie magazynów energii na polskim rynku. Oferujemy niezbędne oprogramowanie, usługi IT oraz wymaganą infrastrukturę teletechniczną, zapewniając kompleksową realizację i nadzór nad pracami projektowymi.

Poznaj możliwości wykorzystania magazynów energii obsługiwane przez nasze rozwiązania:

Usługi systemowe dla OSP

Usługi bilansujące dla OSP

Usługi elastyczności dla OSD

Arbitraż cenowy

Zwiększenie współczynnika autokonsumpcji

Minimalizacja niezbilansowania – współpraca OZE z MEE

Rynek mocy

Umowy PPA

BEZPIECZEŃSTWO OBSZARU OT

POZNAJ NASZE KOMPLEKSOWE WSPARCIE

Infrastruktura Infrastuktura teletechniczna i serwerowa w tym sieć szkieletowa oparta o technologie MPLS, system PABX, układy pomiarowe i szafy telezabezpieczeń zgodne z wymaganiami OSD i OSP.
Handel energią System LUXtrade, to narzędzie mające zastosowanie na wielu gałęziach rynku – od planowania wytwarzania przez prognozowanie, zarządzanie ryzykiem rynkowym czy obsługę handlu hurtowego oraz detalicznego, procesów rynku mocy, raportowanie i analizy.
Sterowanie i nadzorowanie pracy Rozwiązania z obszaru IT/OT w tym pośredniczące w komunikacji pomiędzy MEE, a OSP/OSD, sterujące praca magazynu jak również nadrzędnego systemu EMS agregującego wszystkie dane.
Cyberbezpieczeństwo Usługi obejmujące bezpieczeństwo danych, serwerów, stacji roboczych, sieci IT/OT, aplikacji, a także monitoring i obsługę incydentów bezpieczeństwa (SIEM, SOAR).
Współpraca z operatorem OSD/OSP Wszystkie niezbędne systemy umożliwiające komunikacje pomiędzy MEE, a OSP/OSD pozwalające na aktywne uczestnictwo MEE na rynku energii w Polsce w tym m.in. WIRE, SOWE, LFC.
Optymalizacja System MidOSS oferujący algorytmy prognozowania, zarządzania ryzykiem, raportowania i analiz oraz system Energy Link agregujący jednostki OZE, MEE oraz odbiorców w VPP umożliwiając prognozowanie i optymalizację układu.

KONTAKT

Skontaktuj się z nami bezpośrednio:
sales@ttst.pl
+48 603 602 459
lub skorzystaj formularza: