Zapoznaj się z naszym modułowym systemem informatycznym do kompleksowego prowadzenia procesów sprzedaży energii i gazu dla klienta detalicznego

Zapewniamy odpowiednie podejście do obsługi klienta końcowego zarówno na etapie przed umową jak i w trakcie jej trwania w oparciu o nowoczesny moduł CRM Salesforce.

Ponadto kładziemy nacisk na efektywny przebieg procesu end-to-end w obszarze „od odczytu do faktury” – dzięki nowoczesnym rozwiązaniom z zakresu zarządzania pomiarami dyskretnymi i interwałowymi oraz dojrzałemu i sprawdzonemu u wielu klientów enginowi bilingowemu.

Modułowa budowa

pozwala na dobór składników zgodnie z zapotrzebowaniem. Odrębne bloki funkcjonalne obsługują procesy: CRM, Zarządzanie bazą odczytową, Biling. Dzięki temu możemy zaproponować wdrożenie pełnego kompleksowego rozwiązania jak również jego wybrane moduły zintegrowane z istniejącymi systemami w Twojej organizacji.

Wdrożenie w instancji klienta lub w rozwiązaniu chmurowym

Sprawdzona technologia zapewni efektywne działanie i pełne bezpieczeństwo niezależnie od opcji wdrożenia.

Dedykowana oferta „NA START”

Oferta dla spółek rozpoczynających działalność na rynku energetycznym, która zapewni szybkie i efektywne wdrożenie systemu pozwalając jednocześnie skupić się na prowadzeniu biznesu.

Wsparcie rozliczenia bilingowego zgodnie z obowiązującymi taryfami i cennikami

zapewnia zgodność z przepisami Prawa Energetycznego obowiązującego w Polsce i regulacjami europejskimi. Dbałość w tym obszarze, troska o odpowiednią jakość implementacji systemu i utrzymanie wysokich standardów obsługi naszych klientów zapewnia nam aktywne wykorzystywanie wdrożonych w organizacji certyfikatów ISO.

Wspólna faktura

za energię i gaz oraz ewentualne inne towary (np. ubezpieczenia, TOP), import odczytów od OSD, generowanie rozliczeń dla różnych walut, gotowe interfejsy do popularnych systemów księgowych, wersjonowanie obiektów systemu w celach audytowych.

Elegancki i funkcjonalny interfejs użytkownika

skomponowany z nowoczesnym wnętrzem, który zapewnia łatwe poruszanie się po systemie, przejrzystość prezentowanych danych i optymalną obsługę procesów Biznesowych związanych z prowadzoną działalnością. Wielojęzyczny interfejs, dostępny aktualnie w językach polskim, angielskim rosyjskim. A wszystko to z poziomu przeglądarki internetowej z dużą elastycznością w zakresie dopasowania do Twoich wymagań.

30 lat doświadczenia

nad rozbudową i usprawnieniami systemu. I to nie koniec, bo nie stoimy w miejscu, optymalizacje trwają, a w tle pracujemy nad nowymi pożądanymi funkcjonalnościami. Wszystko to przy udziale wyspecjalizowanej kadry analitycznej i developerskiej.

Rozbudowa wdrożonego systemu

w przypadku rozbudowy Twojej bazy klienckiej o segment dużego poboru istnieje możliwość rozbudowy wdrożonego Systemu o pozostałe składniki LUXtrade w zakresie obsługi handlu hurtowego.

ROADMAPA

Zapraszamy do zapoznania się z naszą roadmapą i najbliższymi kierunkami
rozwoju, które wytyczamy wspólnie z naszymi Klientami.

POBIERZ

CECHY KOMPLEKSOWEGO ROZWIĄZANIA

  • Zgodna baza danych kontrahentów, umów, punktów pomiarowych, danych pomiarowych i rozliczeń.
  • Wymiana informacji pomiędzy modułami.

Pełna obsługa

  • Od kampanii reklamowej i pierwszego kontaktu, przez ofertowanie, zarządzanie relacjami i skutecznością sprzedaży.
  • Pozyskanie klienta, a także administrowanie umową, punktami pomiarowymi, procesem zmiany sprzedawcy i zgłoszeniami do OSD.
  • Akwizycja danych pomiarowych w postaci pojedynczych odczytów i profili zużycia (np. godzinowe) oraz mechanizm zatwierdzania poprawnych danych.
  • Rozliczenia klienta, nie tylko w zakresie energii i gazu, wystawianie korekt, kontrola zmian parametrów punktu poboru w okresie już rozliczonym.
  • Administracja płatnościami, sprawdzanie stanu wpłat, zakładanie spraw windykacyjnych i ponagleń.
  • Procesy zmiany umowy, w tym administracja aneksami, zmianami cen w wyniku zmiany prawa itp.
  • Przypomnienia o wygasających umowach, zadania i przypomnienia zwiększające skuteczność handlowców.

SALESFORCE

Aplikacja CRM

WIĘCEJ

SALIX

Moduł akwizycji danych pomiarowych

WIĘCEJ

Billing

Moduł rozliczeniowy

WIĘCEJ