Nowe technologie gazoweBiogaz

Biogaz

BIOGAZ

W kontekście Europejskiego Zielonego Ładu i polskiej transformacji istotnymi gazami odnawialnymi będą biogaz oraz biometan. Produkty z rodziny gasLUX Green wspierają procesy techniczne oraz komercyjne w obszarze produkcji, przesyłu, dystrybucji oraz wykorzystania gazów odnawialnych. Oferowane narzędzia zostały zaprojektowane z myślą o klientach działających na rynku biogazu / biometanu jako operatorzy biogazowni, operatorzy sieci przesyłowych (OSP) i dystrybucyjnych (OSD). Dzięki jednolitemu podejściu do tworzenia produktów gasLUX i gasLUX Green, wszystkie istniejące narzędzia zostały dostosowane do obsługiwania procesów dla biogazu i biometanu, a nowo powstałe umożliwiają łatwą współpracę pomiędzy grupami produktów.

WSPARCIE PROCESÓW TECHNICZNYCH I KOMERCYJNYCH