Nowe technologie gazowe

GASLUX GREEN

Transition Technologies bierze aktywny udział w rozwoju produktów wspierających procesy w obszarze gazów odnawialnych, których rozwój wskazany jest w założeniach Europejskiego Zielonego Ładu.

 

Rodzina produktów gasLUX Green została zaprojektowana dla klientów działających na rynku gazowym i energetycznym jako operatorzy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, operatorzy instalacji produkujących gazu odnawialne czy też przedstawiciele spółek multienergetycznych.

 

gasLUX Green oferuje przejrzystość i elastyczność wszystkich procesów biznesowych i technicznych poprzez najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie zarządzania, monitorowania, symulacji i optymalizacji procesów. Modułowy i użyteczny system gasLUX Green pokrywa funkcjonalnie szeroki zakres obszarów uwzględniając produkcję, przesył, dystrybucję oraz wykorzystanie gazów odnawialnych.

GASLUX

Produkty przedstawione w portfolio gasLUX Green uwzględniają procesy, które są specyficzne dla obszaru gazów odnawialnych. Uzupełnieniem oferty produktów wspierających gazy odnawialne są narzędzia z grupy produktów gasLUX, które zostały dostosowane do wsparcia procesów dotyczących gazu ziemnego jak również gazów odnawialnych:

GŁÓWNE CELE SYSTEMU GASLUX GREEN

CELE BIZNESOWE

CELE TECHNICZNE

CECHY SYSTEMU GASLUX GREEN:

Intuicyjna obsługa

Modułowa struktura, zapewniająca elastyczną konfigurację. Dostęp do wszystkich funkcjonalności poprzez jeden spójny interfejs WWW. Pulpity do efektywnej wizualizacji danych konfigurowane przez użytkownika.

Szeroka skala

Architektura systemu umożliwiająca łatwe rozszerzenie zakresu użyteczności (nowi użytkownicy, zakres wprowadzanych danych).

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo zagwarantowane poprzez pewną i przemyślaną architekturę systemu oraz zaawansowane rozwiązania autoryzacji użytkowników.

Elastyczność

Możliwe wdrożenie nowych rozwiązań w przypadku nowych wymagań.

Pełna kontrola

Rejestracja wszystkich aktywności systemu i użytkowników w jednym dzienniku zdarzeń.

Niezawodność

Dostępność i dokładność wyników dzięki wykorzystaniu nowoczesnych i sprawdzonych technologii.